Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Kết quả nghiên cứu phát triển sắn bền vững có sự tham gia của nông dân tại Hàm Yên Tuyên Quang ( 2005- 2006 )
Tác giả: Hưng,Nguyễn Viết
Chủ đề:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2008
Mô tả vật lý: 71-75 tr.
Số lần đọc: 992 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 0 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang