Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Nghiên cứu sự tạo phức đơn đa phối tử tecbi với L - histidin và axetyl axeton trong dung dịch bằng phương pháp chuẩn độ đo pH
Tác giả: Thiềng,Lê Hữu;Lan,Đỗ Thị Huyền
Chủ đề: Hóa học,Phức chất,Nguyên tố đất hiếm,Axetyl Axeton,L - Histidin
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2007
Mô tả vật lý: tr. 9 - 12
Số lần đọc: 995 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 0 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang