Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Nghiên cứu sự tạo thành phức đơn, đa phối của các nguyên tố đất hiếm (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd) với L-Methionin và Axetyl Axeton trong dung dịch bằng phương pháp
Tác giả: Thiềng,Lê Hữu;Hồng,Phạm Diệu
Chủ đề: Hóa học,Hóa học hữu cơ,Phức đơn,Đa phối tử,Nguyên tố đất hiếm,L-methionin,Axetyl axeton,Chuẩn độ pH
Nhà xuất bản: Đại học Thái Nguyên
Năm xuất bản: 2009
Mô tả vật lý: tr. 37 - 40
Số lần đọc: 998 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 0 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang