Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Ảnh hưởng của các mức năng lượng trong khẩu phần ăn đến sinh trưởng và hiệu quả chuyển hóa thức ăn của ngan pháp thương phẩm
Tác giả: Hoan,Nguyễn Duy;Vân,Trần Thanh;Mỵ,Nguyễn Thị Thúy
Chủ đề: Năng lượng,Khẩu phần ăn,Ảnh hưởng,Sinh trưởng,Chuyển hóa thức ăn,Ngan pháp
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2010
Mô tả vật lý: tr. 15-19
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 6395 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang