Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Ảnh hưởng giữa mức năng lượng, protein trong thức ăn đến tỷ lệ mỡ bụng, tỷ lệ lipit trong thịt và gan của ngan Pháp nuôi bán chăn thả
Tác giả: Mỵ,Nguyễn Thị Thúy;Vân,Trần Thanh;Hoan,Nguyễn Duy
Chủ đề: Năng lượng,Protein,Thức ăn,Mỡ bụng,Lipit,Thịt,Gan,Ngan Pháp,Nuôi bán chăn thả
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2010
Mô tả vật lý: tr. 41-45
Số lần đọc: 4 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 5802 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang