Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Đặc điểm lâm sàng và kết quả bước đầu của hóa xạ trị đồng thời trong ung thư vòm mũi họng giai đoạn IIB
Tác giả: Phượng,Trần Thị Kim
Chủ đề: Ung thư vòm mũi họng,Giai đoạn IIB,Hóa xạ trị,Kết quả,Đặc điểm lâm sàng
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2015
Mô tả vật lý: tr. 81-86
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 4273 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang