Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Improve algorithms in optimal control for a distributed parameter system with time delay
Tác giả: Công,Nguyễn Hữu
Chủ đề: Optimal control,Distributed parameter system,Non-linear programming,Linear programming.
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý: tr. 41-46
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 2136 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang