Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Khả năng sản xuất của 2 dòng ngan Pháp R51 và R71 nuôi tại các nông hộ của tỉnh Thanh Hóa
Tác giả: Hoan,Nguyễn Duy
Chủ đề: Ngan Pháp,Năng suất,Nông hộ,Thanh Hóa
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2010
Mô tả vật lý: tr. 8-12
Số lần đọc: 2 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 6104 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang