Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Model reduction based on triangle realization with pole retention
Tác giả: Công,Nguyễn Hữu;Kiên,Vũ Ngọc;Hải,Đỗ Trung
Chủ đề: Model order reduction,Upper - triangle matrix,Dominant poles
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2015
Mô tả vật lý: tr. 2187-2196
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 3045 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang