Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Một phương pháp giảm bậc bộ điều khiển bền vững bậc cao
Tác giả: Công,Nguyễn Hữu
Chủ đề: Điều khiển bền vững,Bộ điều khiển bền vững bậc cao,Giảm bậc mô hình
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý: tr. 95-102
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 2870 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang