Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của gà mèo và con lai của chúng với gà ri
Tác giả: Hoan,Nguyễn Duy;Hòa,Nguyễn Hữu
Chủ đề: Gà mèo,Con lai,Đặc điểm sinh học,Năng suất,Rà ri
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2008
Mô tả vật lý: tr. 2-7
Số lần đọc: 1 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 13552 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang