Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ ron để nhận dạng và điều khiển cánh tay robot - một đối tượng động học phi tuyến
Tác giả: Công,Nguyễn Hữu
Chủ đề: Mạng nơ ron,Nhận dạng,Điều khiển,Hệ thống động học phi tuyến,Cánh tay robot
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý: tr. 14-18
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 2762 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang