Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: The effect of hypertension comorbidity on the development of hypoglycemia in patients with type 2 diabetes
Tác giả: Hoàng,Trần Thế
Chủ đề: Hypertension,Hypoglycem ia,Type 2 diabetes
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2015
Mô tả vật lý: tr.
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 4054 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang