Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: The extended balanced truncation algorithm
Tác giả: Công,Nguyễn Hữu
Chủ đề: Model order reduction,Extended balanced truncation algorithm,Extended balanced truncation algorithm
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý: tr. 71-82
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 3450 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang